Homepage

System ułatwia i uatrakcyjnia rehabilitację chorych z dysfunkcjami (wykonawczymi i innymi) wynikającymi z uszkodzeń przedczołowych mózgu

Firma Harpo Sp. z o.o., we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, opracowała zestaw nowatorskich programów terapeutycznych, opartych o mechanizmy motywacyjne, które służą jako narzędzia terapeutyczne w w rehabilitacji neuropsychologicznej chorych z dysfunkcjami wykonawczymi nabytymi w efekcie ogniskowych uszkodzeń mózgu.

Odbiorcy programu

Głównymi odbiorcami programu są specjaliści rehabilitacji neuropsychologicznej prowadzący terapię dorosłych chorych z nabytą ogniskową, niepostępującą patologią mózgu oraz sami pacjenci. Do tej grupy należą przede wszystkim osoby po udarze mózgu oraz po urazie czaszkowo-mózgowym. Program może także wspierać rehabilitację po przebyciu choroby Covid-19.

Stworzenie komputerowego systemu wspomagania rehabilitacji pacjentów z różnymi dysfunkcjami przedczołowymi zwiększa możliwości terapeutyczne specjalistów; pozwala też na kontynuowanie rehabilitacji przez pacjenta w domu z udziałem rodziny i pod zdalnym nadzorem neuropsychologa/ neurorehabilitanta.

Wersja demonstracyjna programu ExeSystem

zawiera niepełny materiał ćwiczeniowy - prezentujemy kilka wybranych przykładów zadań dla każdego z modułów. Długość okresu próbnego: 3 dni. Kod aktywacyjny: HARPOEXEDEMO

Twórcy

Projekt został zrealizowany przez Harpo Sp. z o.o. – polskie centrum technologii wspierających z ponad 30-letnim doświadczeniem w dostarczaniu rozwiązań opartych na ICT dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Programy terapeutyczne są projektowane i walidowane z udziałem grupy pacjentów przez klinicystów doświadczonych w rehabilitacji neuropsychologicznej z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.