Metody naukowe

Metody naukowe

Terapia zaburzeń wykonawczych/przedczołowych zakłada prowadzenie treningu w celu odzyskania przez pacjenta umiejętności planowania i organizowania świadomych, ukierunkowanych na cel zachowań, zdolności przewidywania konsekwencji swojego zachowania, kontrolowania zachowania, poprawiania błędów, elastycznego dostosowywania swojego zachowania do zmieniających się warunków i potrzeb sytuacyjnych, a także rozwiązywania złożonych problemów.

Ważną kwestią, którą należy uwzględnić w procesie terapeutycznym, jest niska motywacja obserwowana często u pacjentów z uszkodzeniem mózgu. Dotychczas z powodu braku odpowiednich narzędzi terapeutycznych, rehabilitacja neuropsychologiczna w Polsce zależała przede wszystkim od wiedzy, doświadczenia i kreatywności indywidualnego terapeuty.

W procesie tworzenia poszczególnych komponentów programu, podejście terapeutyczne odzwierciedla aktualne rekomendacje ekspertów oparte na najwyższej jakości badaniach naukowych. Stosowane są następujące rekomendacje odnoszące się do terapii zaburzeń wykonawczych:

Trening strategii metakognitywnych

rekomendowany w przypadku zaburzeń wykonawczych, w tym zaburzeń regulacji emocji oraz jako element interwencji nastawionych na poprawę funkcji uwagi i pamięci;

Trening strategii rozwiązywania problemów i ich zastosowania w codziennych sytuacjach oraz aktywnościach funkcjonalnych

rekomendowany w podostrej fazie rehabilitacji po pourazowym uszkodzeniu mózgu;

Trening strategii pamięciowych

rekomendowany w przypadku łagodnych zaburzeń pamięci. Obejmuje wykorzystanie tzw. strategii wewnętrznych (np. wyobraźni wzrokowej) i zewnętrznych technik kompensacyjnych (np. korzystanie z notatnika);

Trening uwagi

rekomendowany w trakcie podostrej fazy rehabilitacji. Zawiera zarówno bezpośrednie ćwiczenia uwagi, jak również trening metakognitywny promujący rozwój strategii kompensacyjnych i ułatwiający generalizację efektów na zadania z codziennego życia;

Interwencje wspomagane komputerowo

mogą być wykorzystane jako ćwiczenia wspierające prowadzoną przez klinicystę terapię zaburzeń uwagi po pourazowym uszkodzeniu mózgu.

Prototypowy program terapeutyczny zostanie przetestowany i zwalidowany w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (w symulowanym środowisku operacyjnym) z grupą pacjentów z dysfunkcją przedczołową.

Do tej pory w Polsce, według naszej najlepszej wiedzy, nie stworzono i nie zwalidowano żadnego programu terapeutycznego opartego na technologiach cyfrowych, który umożliwiałby całościową, ciągłą (dopasowaną do kolejnych etapów zdrowienia pacjenta) i atrakcyjną dla chorych rehabilitację osób z dysfunkcją przedczołową.

Wyniki badań naukowych oceniających wartość kliniczną programu będą stanowić istotny wkład do wiedzy, co przyczyni się do rozwoju stanu nauki w dziedzinie neurorehabilitacji również w skali międzynarodowej.

Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek