O aplikacji

O aplikacji

W wyniku realizacji projektu stworzony został innowacyjny produkt – zintegrowany, gotowy zestaw programów terapeutycznych do leczenia osób z dysfunkcjami przedczołowymi.

W obecnej praktyce ośrodków medycznych w Polsce brak jest rozwiązań, które oferowałyby tak wiele ćwiczeniowych programów terapeutycznych zintegrowanych w jednym rozwiązaniu opartym na IT. Kompleksowość i wszechstronność zaproponowanego rozwiązania pozwala na znaczną poprawę poziomu świadczonych usług rehabilitacyjnych dla pacjenta.

Stworzone narzędzia mają na celu poprawę jakości pomocy osobom dorosłym w różnym wieku dotkniętym trudnościami w obszarze organizowania i kontrolowania własnego zachowania, tak by było skuteczne i dostosowane społecznie. Ta ostatnia zdolność to warunek samodzielności w życiu.

ExeSystem zwiększa zakres narzędzi terapeutycznych dostępnych dla specjalistów oraz sprawia, że rehabilitacja neuropsychologiczna jest bardziej oparta na rekomendacjach profesjonalnych oraz – jeśli intensywnie prowadzona – skuteczniejsza. Ponadto, system umożliwia pacjentom kontynuowanie terapii poza ośrodkami ochrony zdrowia, co jest ważne, bowiem rehabilitacja często wymaga długich programów leczniczych (dlatego w wielu krajach jest proponowana rehabilitacja domowa nadzorowana fachowo przy użyciu współczesnych komunikatorów elektronicznych).

Zaletą ExeSystemu jest możliwość zainstalowania oprogramowania na jednym urządzeniu komputerowym przeznaczonym do terapii wielu chorych.

Zainstalowanie programu na tablecie czy laptopie pozwala na dostęp do aplikacji osobom z różnymi niepełnosprawnościami poznawczymi w wyniku chorób mózgu i naturalnego starzenia się, co jest zgodne z ogólną współczesną tendencją do tworzenia społeczeństwa korzystającego w możliwości używania technologii informacyjnych, wartościowych i pożytecznych.

Konkurencyjność funkcjonalna produktu opiera się na wprowadzeniu modułów terapeutycznych zgodnych z aktualnymi rekomendacjami medycznymi oraz rezygnacji z programów treningowych, których efektywność nie jest poparta żadnymi dowodami naukowymi. Te rodzaje treningu, które uznaje się za kluczowe, na podstawie badań w neurorehabilitacji chorych z dysfunkcją czołową mózgu, uzyskały w programie najwyższy priorytet i są reprezentowane w bogatym zestawie różnorodnych ćwiczeń modulujących zachowanie tak, by było jak najbardziej skuteczne i dostosowane społecznie.

Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek