Twórcy

Twórcy

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jest wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce specjalizującym się w poszukiwaniu nowych i rozwijaniu metod leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i terapeutycznym, a przed wszystkim wysoko specjalistyczną kadrą pracowników. Służy pomocą leczniczą w warunkach szpitalnych, prowadzi konsultacje w warunkach ambulatoryjnych, a także działa w ramach tzw. psychiatrii środowiskowej.

Przedmiotem działalności Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest:

 1. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie zaburzeń funkcji układu nerwowego;

 2. prowadzenie działalności leczniczo – usługowej w zakresie neurologii, rehabilitacji neurologicznej, neurochirurgii, psychiatrii, psychologii klinicznej i innych nauk pokrewnych,

 3. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej,

 4. przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.

II Klinika Neurologiczna (w skład której wchodzi Pracownia Neuropsychologii Klinicznej zaangażowana w realizację prac merytorycznych projektu), zajmuje się działalnością leczniczą i naukową. Udziela wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób neurologicznych. Szczególnie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu udaru mózgu, choroby Wilsona, stwardnienia rozsianego i padaczki.

Członkowie Pracowni Neuropsychologii Klinicznej zaangażowani w realizację prac badawczych projektu ze strony Instytutu:

 • prof. dr hab. Joanna Seniów (kierownik zespołu) – nadzór nad przygotowaniem scenariuszy programów terapeutycznych, badaniem naukowym sprawdzającym ich wartość kliniczną, rozpowszechnienie wyników projektu (publikacje naukowe, doniesienia konferencyjne)

 • dr Marcin Leśniak – autor modułów terapeutycznych, badacz, neuropsycholog kliniczny, diagnosta, terapeuta, statystyk

 • dr Katarzyna Polanowska – autor modułów terapeutycznych, badacz, specjalista neuropsycholog, diagnosta, terapeuta

 • dr Szczepan Iwański – autor modułów terapeutycznych, specjalista neuropsycholog, badacz, klinicysta

 • mgr Joanna Szutkowska-Hoser – autor modułów terapeutycznych, specjalista neuropsycholog, diagnosta i terapeuta

 • mgr Iwona Pietrzyk-Krawczyk – autor modułów terapeutycznych, specjalista neurologopedii

 • mgr Joanna Piastowicz – autor modułów terapeutycznych, psycholog i logopeda

 • mgr Magdalena Roessler-Górecka – autor modułów terapeutycznych, specjalista psychologii klinicznej (neuropsycholog)

 • mgr Patryk Mazurkiewicz – autor modułów terapeutycznych, psycholog, terapeuta, statystyk

Harpo sp. z o.o.

Harpo Sp. z o.o. to firma z misją tworzenia ambitnych i nowoczesnych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych w oparciu o technologie elektroniczne i informatyczne. Za pomocą tych rozwiązań staramy się usuwać wszelkie bariery związane z niepełnosprawnością.

To zobowiązanie realizujemy poprzez:

 1. prace badawczo-rozwojowe nad nowymi rozwiązaniami dla osób niepełnosprawnych,

 2. ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań na całym świecie i dostarczanie ich naszym klientom,

 3. zwiększanie skali działania tak, by dostarczane rozwiązania mogły być bardziej dostępne.