ExeSystem na 1. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Mózg – rozwój – komunikacja. Potrzeba interdyscyplinarnego wsparcia

2 marca 2022 firma Harpo brała udział w 1. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Mózg – rozwój – komunikacja. Potrzeba interdyscyplinarnego wsparcia” organizowanej przez Centrum Kongresowo-Dydaktyczne i Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Celem konferencji było stworzenie forum do prezentacji i dyskusji stanowisk, podejść, teorii, paradygmatów, wyników badań naukowych, jak również rozwiązań i programów terapeutycznych. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych oraz praktycy zajmujący się pracą rozwojową i terapeutyczną.

Była to doskonała okazja, żeby na stoisku Harpo zaprezentować finalną wersję programu ExeSystem i podzielić się materiałami informacyjno-promocyjnymi. W konferencji udział wzięło ok. 100 uczestników.

Link do wydarzenia: http://www.mozg2022.bok-ump.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*