III KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W DIAGNOZIE I TERAPII MOWY I PROCESÓW POZNAWCZYCH

21 listopada 2019, na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie odbyła się III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nauka i biznes razem dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowoczesne technologie w diagnozie i terapii mowy i procesów poznawczych”, organizowana przez Centrum ProFuturo w Krakowie.

Podczas konferencji liczącej ok. 150 osób, pracownicy firmy Harpo przedstawiali możliwości wspomagania diagnozy i terapii z wykorzystaniem nowoczesnych produktów i pomocy technologicznych.

Dr inż. Joanna Starosta-Sztuczka zaprezentowała wyniki prac i postępy projektu pt. „Aplikacja do wspomagania terapii dysfunkcji przedczołowych” (ExeSystem) w swoim wystąpieniu pt.: “Aplikacja wyników prac B+R dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, terapeutycznymi  i rozwojowymi”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Każdy uczestnik konferencji otrzymał również zestaw opracowanych materiałów promocyjnych projektu. Była to pierwsza okazja, by podzielić się z szerszą publicznością wynikami trwających badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*