IX Spotkanie Na Tak „Opieka, Terapia, Edukacja”

Tegoroczna, dziewiąta już konferencja z cyklu Spotkania Na Tak odbyła się 29 listopada 2019 r. w auli Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W spotkaniu wzięli udział prelegenci z Polski i Niemiec, pracownicy naukowi, jak i praktycy, pracujący na co dzień z osobami z wieloraką niepełnosprawnością.

Spotkania Na Tak to seria Międzynarodowych Konferencji poświęconych zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami. W tym roku konferencja „Opieka, Terapia, Edukacja” podjęła temat podmiotowości osób z niepełnosprawnościami, sposobów przeciwdziałania wykluczeniu oraz możliwości włączania ich w życie społeczne i zawodowe. W tym roku w konferencji wzięły udział 252 osoby. Obok wykładowców akademickich, przed zgromadzonymi gośćmi wystąpili także praktycy – terapeuci i rehabilitanci. Na konferencji gościli ponadto pedagodzy specjalni, opiekunowie i asystenci osób z niepełnosprawnością, a także studenci, rodzice i wolontariusze.

Podczas konferencji odbywała się także prezentacja specjalistycznego sprzętu elektronicznego i nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie, terapię i edukację osób z różnymi dysfunkcjami. Firma Harpo na dedykowanym stanowisku promowała swój projekt pt.: „Aplikacja do wspomagania terapii dysfunkcji przedczołowych” (ExeSystem), który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Zaprezentowano ostatnie wyniki prac nad projektem oraz dystrybuowano opracowane materiały promocyjne. Mieliśmy kolejną szansę podzielenia się, ciągle ulepszaną i rozwijaną, aplikacją „ExeSystem”, będącą wynikiem realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem i została oceniona jako niezwykle potrzebne i oczekiwane narzędzie w terapii osób z dysfunkcją przedczołową mózgu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*