Konferencja OWiT w Łodzi

W dniu 23 listopada 2022 r. w Łodzi odbyła się konferencja zorganizowana przez Centrum Informacyjno-Doradcze PFRON Oddział w Łodzi oraz Ośrodek Wsparcia i Testów (OWiT) przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi.
Tematem przewodnim spotkania było budowanie sieci współpracy organizacji i firm działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu brały udział instytucje OWiT z terenu całej Polski oraz osoby z różnoraką niepełnosprawnością. Reprezentanci Harpo przygotowali stoisko z pokazem oferowanego przez firmę, specjalistycznego sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami, w tym prezentując możliwości programu ExeSystem. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie, a uczestnikom spotkania za zainteresowanie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*