Kurs organizowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

W dniach 14-15 grudnia 2019 dr Marcin Leśniak brał udział w kursie specjalizacyjnym (moduł V) organizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Podczas kursu dr Leśniak prezentował program ExeSystem podczas wystąpienia „Terapia chorych z zaburzeniami funkcji wykonawczych”.

Prezentacja

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*