XXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Neuropsychologia kliniczna – teoria, badania, praktyka”

W wystąpieniu podczas XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego przedstawicielka firmy Harpo opowiedziała o powstaniu i przeznaczeniu programu ExeSystem oraz omówiła zawarte w nim moduły i możliwości dopasowania programu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Uczestnicy Kongresu mieli okazję przyjrzeć się zaproponowanym rozwiązaniom, poznać treści poszczególnych ćwiczeń oraz zadać pytania. Program ExeSystem został przyjęty przez słuchaczy z życzliwym zainteresowaniem oraz zadowoleniem, że technologie komputerowe coraz doskonalej wspierają terapię pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi.

Program kongresu
Prezentacja

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*